O dulách


Slovo dula (doula) pochází z řečtiny a původně označovalo otrokyni. Dnes se jedná o ženu, která poskytuje další ženě emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí a to v takové míře, jak si nastávající maminka přeje.

 

Je-li to přáním rodičky, dula s ní zůstává po celou dobu porodu a to v jakémkoliv prostředí, jež si žena vybrala. Rodící žena je žena prožívající a uskutečňující zázrak a dula souzní s její ženskou bytostí a rezonuje s ní, pomáhá probouzet a zesilovat její vlastní sílu a je jakýmsi mostem mezi ní a okolním světem. Je nastávající mamince nablízku s porozuměním, klidem, posilou, mnohdy i zkušeností a zralostí, jakou ženě nemůže dát nikdo jiný, než zralá a stejně naladěná žena…

 

Dula vnímá porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy a díky tomu je schopna o ni pečovat profesionálně a zároveň láskyplně. Doplňuje práci porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester, nicméně nezasahuje do jejich kompetencí. Není ani „bojovníkem“ s porodnickým systémem, ale snaží se posílit instinkty rodící ženy, její přirozenou mateřskost a obrovskou sílu. Předkládá rodičům či budoucím rodičům podložené a ucelené informace k jejich svobodným rozhodnutím a zůstává oporou i když její osobní volba by byla odlišná.

 

Dle významných studií amerických profesorů pediatrie, Marshalla H. Klause a Johna H. Kennella, a psychoterapeutky Phyllis H. Klaus přítomnost duly u porodu snižuje:

  • počet císařských řezů o 50%
  • použití oxytocinu o 40%
  • žádosti o epidurální analgezii o 60%
  • délku první doby porodní o 25%
  • užívání léků proti bolestem o 30%
  • použití kleští o 40%

Mimo jiné má péče duly o matku i pozitivní vliv na kojení, výskyt poporodní deprese nebo na teplotu rodičky